Cooperació

Treballem al costat d’organitzacions locals empoderant-les i posant la nostra experiència al seu servei. Apliquem la perspectiva de gènere i promovem criteris de sostenibilitat ambiental en els projectes que realitzem arreu.