Compromís i manera de fer

El nostre compromís: Construim la utopia

Ens impliquem a fons en accions transformadores per la construcció, des de l’acció col·lectiva i el canvi individual, d’un món millor que és possible.

La Solidaritat: ens comprometem amb la igualtat de drets i responsabilitats entre totes les persones de la Terra, la nostra casa comú

Visió esperançada del món: Creiem fermament en la utopia d’un món millor possible, posem el millor de nosaltres, individualment i com a organització, per ser agents de canvi.

Compromís amb els últims/els més vulnerables: Concebem la persona com a titular de drets i ens impliquem a fons pel seu gaudi integral, més enllà de la cobertura de les necessitats bàsiques.

La nostra manera de fer: Treballem amb amor per la justícia i els drets dels infants

Ens comuniquem, analitzem la realitat i elaborem respostes creatives per generar processos educatius i de dinamització comunitària de qualitat.

Educació per a la justícia global: Comprenem l’educació com la millor eina per a la transformació de la societat. Posem esforços en els processos educatius a Catalunya i arreu del món, fent èmfasi en l’Educació per al desenvolupament, per la pau i pels drets humans.

Independència i transparència: Som autònoms en la presa de decisions, i volem que tothom sàpiga el que fem, cóm ho fem i per què ho fem.

Amor al treball i professionalitat: Mirem que la constància i la passió siguin estàndards de qualitat en la nostra feina, busquem respostes creatives a les noves necessitats amb què ens trobem i ens adeqüem a models de qualitat i eficiència justos.

Les nostres eines: Partim de la petitesa i comptem amb tu

Fem de la relació humana el centre de la nostra acció. Fomentem i cuidem el voluntariat en tots els camps de la nostra tasca.

Participació: Fomentem la implicació de tothom en allò que fem, sigui on sigui. A Catalunya, obrim les portes a qui vol compartir la missió amb nosaltres. Allà on anem, col·loquem les comunitats i les persones al centre de les nostres actuacions i entenem els seus drets com universals, inalienables, indivisibles, interdependents i evolutius.

Presència i proximitat: Fem efectiva la nostra tasca a partir de les relacions humanes; ens vinculem amb el voluntariat i amb les persones a qui dirigim les accions, tot creant ambients amigables i espais de confiança que afavoreixen la implicació i compromís de tothom.

El treball en equip i la disponibilitat: Ens fem trobadissos arreu on som. Basem les nostres accions arreu del món en la col·laboració amb entitats del territori amb qui compartim valors i missió. Junts anem més lluny.

Esperit de família i fraternitat: Donem a les nostres relacions personals i professionals una orientació fraternal. Ens relacionem des del diàleg, l’acolliment i l’atenció a tothom.