El què-qui-com de l’avaluació per als projectes d’APS

Els projectes d’Aprenentatge per Servei (APS) estan omplint les aules de Catalunya i formen part del procés de transformació de l’educació que està vivint el país. Esdeveniments com ara Barcelona educa per a la Justícia global o moviments com la Maristes Xarxa d’Innovació (MXI) incorporen la metodologia APS. Però, entenent que l’APS pot ser una metodologia escolar que s’obre a l’entorn de l’escola i, a vegades, a la realitat global, com avaluem els seus aprenentatges?

El Centre Promotor de l’Aprenentatge per Servei s’ha fet un fart d’acompanyar projectes d’APS amb una perspectiva de millora continua i d’anàlisi. Gràcies a aquesta entitat disposem d’un ventall gairebé infinit per al disseny de noves experiències d’Aprenentatge per Servei que s’adaptin a les múltiples realitats educatives escolars i no escolars. Un dels documents de referència que han el·laborat és Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge servei, que pots descarregar o consultar, encara que nosaltres aprofitem per a fer-ne cinc cèntims.

 

Per què avaluem els projectes d’APS?

Avaluar a l’escola és obligatori. A partir d’aquí, podem trobar més motius per a fer-ho, però aquesta és la base. A més, avaluar ens permet coses que ens perdem si no ho fem, heus aquí algunes coses que guanyem si avaluem els projectes d’APS:

  1. Avaluar, a l’escola, és sinònim de dotar d’importància una activitat. Quan hi posem nota i ho tenim en compte des de la perspectiva acadèmica, l’APS cobra rellevància i transcendència. No fer-ho aproxima el servei a una acció caritativa o opcional.
  2. Ens obliga a planificar i a fer conèixer a l’alumnat els objectius i la finalitat. Deixem de fer-ho perquè és bo, també ho fem perquè n’aprenem i perquè forma part del currículum i del PEC.
  3. Perquè ens permet millorar els processos d’APS i les relacions que estableix l’escola amb l’entorn.

Què avaluem quan avaluem APS?

Cal valorar tots els elements del procés, incloent-hi els resultats i els aprenentatges. En començar un projecte d’APS cal plantejar-ne els objectius pedagògics (competències i continguts possibles) i fer-los explícits a l’alumnat.

Les actituds i els processos de comunicació i treball en equip també són elements a valorar, especialment des d’una perspectiva transformadora de la societat.

Qui avalua els projectes d’APS?

Sabem que has decidit revolucionar l’educació. Però això no ho faràs sense l’ajuda d’altres agents. Per començar, com a profes haurem de cedir una part de la responsabilitat d’avaluar a l’alumnat, ja fa temps que parlem d’autoavaluació i en la metodologia APS hem de comptar-hi, de totes totes. Els docents sou els professionals de l’educació i els encarregats de planificar l’avaluació; per a incloure diferents agents valdrà la pena preveure com ponderar el pes de cada agent que participi de l’avaluació.

També la resta d’alumnes poden avaluar els processos dels seus companys. L’avaluació entre iguals pot ajudar a avaluar (i condicionar) temes com la puntualitat, la implicació i la solidaritat entre col·legues. Mira aquesta rúbrica, per exemple.

Rúbrica d’avaluació APS entre iguals

Per acabar-ho de reblar, els agents receptors del servei (usuaris i entitats) també poden participar en l’avaluació de l’alumnat. En aquest cas, és recomanable facilitar rúbriques o enquestes per a facilitar la tasca a persones que no estan acostumades a avaluar aprenentatges. Per exemple aquesta rúbrica:

Rúbrica d’avaluació APS entitat

Com avaluem els projectes d’APS?

Avaluem els projectes d’APS amb metodologies mixtes, tenint en compte els objectius de servei i pedagògics que vàrem pre-definir. En aquesta entrada del nostre blog et facilitem 10 metodologies d’avaluació d’APS, incloent-hi algunes propostes per als docents més techies.

Quan avaluem?

L’APS, especialment des de la perspectiva del projecte Pangea, està dividit en diferents fases que es realitzen de forma consecutiva. D’aquesta manera es pot avaluar cada fase de forma independent i amb sistemes d’avaluació diversos. És important valorar l’APS de forma qualitativa, a més de la tradicional forma numèrica, l’alumnat ha de poder rebre comentaris, propostes de millora i sentir elements positius respecte al desenvolupament de la seva tasca.