Activitats EINA 1718: Dret al Joc i a la Cultura

El dret a la cultura, el joc i l’esbarjo està recollit a la Convenció sobre els Drets dels Infants, aprovada el 20 de novembre de 1989 a l’ONU. Aquest any ens fixem en l’article 31 d’aquesta convenció, que resumim com a “Dret al Joc i a la Cultura”, però que també inclou la dimensió associativa, participativa, artística i del descans.

L’article 31 diu així:

 1. Els Estats membres reconeixen el dret de l’infant al descans i a l’esplai, al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts.
2. Els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística i han d’afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.

Ens fixem en aquest article i proposem un seguit d’activitats per a treballar-la amb infants i joves de totes les edats per tal que facin seu aquest dret. Pots trobar les propostes pedagògiques en aquest enllaç: https://maristes.sharepoint.com/sites/EINA1718.