És possible encabir l’Educació per a la Justícia Global al currículum oficial?

Si volguéssim, podriem dinamitzar tots els processos educatius a l’escola a partir de l’Educació per a la Justícia Global.

A vegades, als entorns escolars, entre mestres i profes, és fàcil sentir desànim i la desconfiança vers les contínues reformes legislatives a partir de frases de l’estil que “Amb aquest sistema no podem fer res!” o en relació a que “El currículum no deixa espai per a altres coses“.
Cada vegada més escoles fan una aposta per l’obertura a través de la col·laboració amb organitzacions de l’entorn i organitzacions per a la justícia global.
Bàsicament, molts educadors compartim la sensació que el que és important no té, a les escoles, la cabuda que ens agradaria, perquè el que és urgent ens guanya espai (qualificacions, entrevistes, esdeveniments diversos…). Cada vegada a més escoles es fa una aposta clara per introduir el que és important en el dia a dia, i l’esforç val molt la pena perquè creiem en els quatre pilars educatius «aprendre a conèixer», «aprendre a fer», «aprendre a ser» i «aprendre a conviure».

Fratelli walker badalona

Jornada d’incidència pels Drets de les persones desplaçades als Maristes Champagnat de Badalona (2016).

Entre el 2012 i el 2015, SED va participar en una iniciativa promoguda per Lafede.cat, Edualter, la Fundació Soludaritat UB i l’Escola de Cultura de la Pau. Escoles, organitzacions per la justícia global, administracions públiques i universitats vàren participar en els diferents grups de treball que compartíen els següents objectius:

  •  Definir els continguts d’aprenentatge, les metodologies, les estratègies i tècnqiues didàctiques, i els criteris d’avaluació de l’EpD més adequats a l’àmbit escolar
  • Establir un espai de formació, reflexió i treball col.laboratiu entre professorat de primària i secundària i personal tècnic d’ONGD per facilitar la integració de l’EpD al currículum
  • Promoure una actitud reflexiva i crítica sobre la pràctica educativa i les seves possibilitats de canvi

El projecte porta per títol “Competències i Educació per al Desenvolupament“, i va rebre suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Ministerio de Educación y Ciencia i de les agències catalana i espanyola de cooperació per al desenvolupament.

L’Educació per a la Justícia Global a les aules ens ajuda a educar per a conèixer, ser, fer i conviure.

El producte d’aquesta iniciativa es pot trobar a la pàgina web del projecte, i és una guia que facilita la incorporació de continguts propis de l’educació per a la justícia global a través de propostes metodològiques variades i d’un buidatge competencial que ajuda a casar els continguts que considerem importants amb el que marca la llei. Segons la proposta que concreta el projecte que presentem, per tant, no només és possible introduir la Justícia Global al currículum, sinó que podríem fins i tot dinamitzar tots els processos educatius a l’escola a partir del treball per la JG.
Si volguéssim, podriem dinamitzar tots els processos educatius a l’escola a partir de l’Educació per a la Justícia Global.

La guia Competències i Educació per al desenvolupament comprèn les etapes d’educació primària i secundària, a l’hora que proposa sis eixos temàtics, innumerables estratègies didàctiques per a l’escola i facilita instruments d’avaluació innovadors per tal de fer la proposta realista. Clica les imatges següents per anar als apartats corresponents a la web i navega-hi una estona!

Sin títuloSin título2Sin título3