Què entenem per desenvolupament?

Tradicionalment s’ha parlat de països desenvolupats i de països en vies de desenvolupament. Aquesta divisió es construïa a partir de la renta mitjana dels països, cosa que silenciava la desigualtat en els països teòricament més rics.

Sembla evident que en la societat de consum on vivim, es fa molt difícil la vida sense relacions de consum basades en l’intercanvi econòmic. Som moltes les que cerquem maneres de fer casar les nostres pautes de consum amb la nostra visió del món, però es fa difícil trobar opcions dins la corrent majoritària que no comprometin la nostra visió de la justícia global.

Chile 03

El desenvolupament pot ser una manifestació a Alto Hospicio, a Xile, el dia dels infants l’agost de 2016. SED.

El departament d’estudis i incidència social de Proide, Proclade i SED va realitzar fa poc un document marc de #ConsumJust que ens aporta algunes idees interessants que procurarem desenvolupar en els propers dies al blog de SED Catalunya, en el context del final de la setmana #WhoMadeYourClothes i del dia dels treballadors i les treballadores arreu del món.

Què entenem per desenvolupament?

El desenvolupament està lligat als Drets Humans, a la Pau i al benestar.

Entenem el desenvolupament com un factor determinant i beneficiós per a les comunitats i els individus, però no restringim aquesta idea al mer creixement econòmic, sinó que està estrictament lligat a la garantia de drets, a la pau i al benestar entès com un ser i estar harmònic amb l’entorn.

El desenvolupament entès des d’aquesta perspectiva, per tant, no suposa necessàriament el creixement econòmic, sinó que ens remet a la idea de justícia i es contraposa a les desigualtats de qualsevol tipus.

giphy1

GIPHY.

La crítica al desenvolupament

Tradicionalment s’ha parlat de països desenvolupats i de països en vies de desenvolupament. Aquesta divisió es construïa a partir de la renta mitjana dels països, cosa que silenciava la desigualtat en els països teòricament més rics. Parlar de països desenvolupats i no desenvolupats, a més, ens feia pensar en processos com ara la industrialització o la implantació de les tecnologies de la comunicació com elements de desenvolupament, però no feia valdre les tasques reproductives, la cohesió social o la petjada ecològica dels països.

giphy

GIPHY.

Noves maneres de medir el desenvolupament

El coeficient Gini: És un número que s’empra per a mesurar la desigualtat econòmica de zones específiques. Els països més igualitaris, per la informació que mesura l’índex Gini, són Canadà i els països nòrdics, mentre que els països del Sud d’Àfrica, la República Centreafricana i Colòmbia són els que registren majors desigualtats.

El Buen vivir: El Buen vivir és un concepte que s’està aplicant especialment a l’Equador, i que cerca la introducció de conceptes com la felicitat i l’alegria als indicadors de benestar del país, sense oblidar aspectes cabdals com ara l’ocupació, la distribució de la riquesa i la transformació dels models de producció.

Masonga, Tanzania 04

A l’escola d’educació especial de Masonga, el desenvolupament té forma d’oportunitats per a tothom. SED.