SED està compromesa #PelClima

En el context de la xarxa d’entitats pel desenvolupament sostenible (REDES), SED, PROIDE i PROCLADE, des de l’equip conjunt d’incidència social i política, s’han adherit recentment a la comunitat #PelClima #PorElClima.

A més, totes tres organitzacions han obtingut el segell de CeroCO2, que certifica que a través de diversos programes, compensem les emisions de gasos d’efecte hivernacle despresos de forma directa o indirecta amb altres iniciatives que afavoreixen la recuperació de la natura, com ara els projectes d’agricultura ecològica, o de generació d’energia amb mitjans sostenibles.

Fent tot això, ens afegim a una corrent impulsada per organitzacions a favor del medi ambient i prenem compromisos de mi8llora concrets que volem fer conèixer, i animar a prendre també a la nostra comunitat:

  • Reduïm, separem i reciclem els residus que generem en el desenvolupament de les nostres tasques.
  • Caminem per optimitzar, cada dia una mica més, l’ús de paper.
  • Hem implantat sistemes de video-conferència i coordinació telemàtica per tal de reduir trajectes innecessaris.
  • Minimitzem l’ús de l’standby en els nostres ordinadors, apagant-los quan acabem la jornada laboral i apagant-ne la pantalla en les estones d’intermig.
  • Fem un ús racional dels sistemes de regulació de temperatura (24-26º a l’estiu, 19-21º a l’hivern).

 

%d bloggers like this: